Tovább csökkentek a távhődíjak

A 2014. évi XI. a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvény 22.§ az alábbiakról rendelkezik:

 „A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 3. § b) pontjában meghatározott díjfizető közül a lakossági díjfizető (a továbbiakban: lakossági díjfizető) és a Tszt. 3. § g) pont ga) alpontjában meghatározott lakossági felhasználó részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott számlában a 2014. szeptember 30-át követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó, az igénybevett távhőszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2013. november 1-jén alkalmazott díjtételek alapján, ugyanazon feltételekkel (fogyasztás, légtérfogat stb.) számított összeg 96,7%-át.”
Ennek megfelelően, az igénybevett távhőszolgáltatás díja a 2013. november 1-jén alkalmazott díjhoz képest 3,3%-os mértékben csökkent október 1-jétől. 

A távhőszolgáltatás díjai 2014 október 1-től: 

  • alapdíj egységára:

    • lakossági felhasználók részére  nettó 318,7 Ft/légm3/év

    • egyéb felhasználók részére nettó 412 Ft/légm3/év 

  • a fűtés célú és a hálózati melegvíz hődíj egységára:

    • lakossági felhasználók részére nettó 2 788,8 Ft/GJ

    • egyéb felhasználók részére  nettó 3 605 Ft/GJ

 

Készítette: Mobilbarat.hu - Mobilbarát weboldal és webáruház