Éves beszámoló

A Gödöllői Távhő Kft. éves mérlegbeszámolójának elkészítésével, előterjesztésével és elfogadásával zárja le gazdasági évét. A mérlegbeszámoló kötelező tartalmán túl, kiegészül a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 18/A - 18/C. § előírásával, mely értelmében több tevékenységre engedéllyel rendelkező engedélyes számviteli éves beszámolója kiegészítő mellékletében köteles a különböző engedélyes tevékenységeit oly módon bemutatni, mintha azokat önálló vállalkozások keretében végezték volna. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal távhőtermelők és távhőszolgáltatók számára előírt számviteli szétválasztási szabályok gyakorlati alkalmazásáról szóló 1/2013. sz. ajánlása szerint a Társaságnak az éves beszámoló részét képező kiegészítő mellékeltben külön-külön kell bemutatni a:

  • távhőtermelésre (telephelyenként),
  • távhőszolgáltatásra (településenként)
  • és a fenti két tevékenységen kívüli egyéb tevékenységekre

vonatkozó gazdasági folyamatait tükröző mérlegek és eredménykimutatások formájában.

Egyszerűsített éves beszámoló a 2022. üzleti évről.
Elfogadva 2023. május 25.
Beszámoló megnyitása

Egyszerűsített éves beszámoló a 2021. üzleti évről.
Elfogadva 2022. május 19.
Beszámoló megnyitása

Egyszerűsített éves beszámoló a 2020. üzleti évről.
Elfogadva 2021. május 13.
Beszámoló megnyitása

Egyszerűsített éves beszámoló a 2019. üzleti évről.
Elfogadva 2020. május 21.
Beszámoló megnyitása

 Egyszerűsített éves beszámoló a 2018. üzleti évről.
Elfogadva 2019. május 9.
Beszámoló megnyitása

Egyszerűsített éves beszámoló a 2017. üzleti évről.
Elfogadva 2018. május 17.
Beszámoló megnyitása

Egyszerűsített éves beszámoló a 2016. üzleti évről.
Elfogadva 2017. május 25.
Beszámoló megnyitása

Gödölői Távhő Kft. (Vagyonkezelő) a távhőszolgáltatást és a távhő termelést vagyonkezelési szerződés keretében végzi, mely létrejött Gödöllő Város Önkormányzata (Vagyonkezelésbe adó) és a  Kft között.
A szerződés célja, hogy a Vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződés keretében gondoskodik a Vagyonkezelésbe adó távhő- közmű vagyona szakszerű működtetéséről, annak jelenlegi üzemeltetése mellett a felújításáról, pótlásáról és műszaki fejlesztéséről.

Vagyonkezelési szerződés → megtekintése

Készítette: Mobilbarat.hu - Mobilbarát weboldal és webáruház