A szabályzatok nem önmagukért való dolgok. Ahhoz, hogy egy gazdálkodó tevékenysége áttekinthető legyen, szükséges szabályokat alkotni. Minden gazdálkodó a belső rendje kialakítása és biztosítása érdekében – a rá vonatkozó jogszabályok keretei között – napi szinten hoz döntéseket. Egy-egy szabályzat nem más, mint az adott területre vonatkozó döntések összessége. Azokat a döntéseket, amelyeket az Szt. megkövetel, illetve amelyeket a gazdálkodó meghoz, írásba kell foglalni annak érdekében, hogy az később az érintettek számára nyomon követhető és ellenőrizhető legyen.
Erre szolgálnak az egyes szabályzatok.

  1. Üzletszabályzat
    1.1 módosítás
  2. Szervzeti és Működési szabályzat
  3. Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzat
  4. Selejtezési szabályzat
  5. Eszközök és a források értékelési szabályzat
  6. Önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat
  7. Pénzkezelési szabályzat
  8. Munkaügyi szabályzat

Készítette: Mobilbarat.hu - Mobilbarát weboldal és webáruház