Költségosztás, túlfizetés

Amennyiben az elszámolás eredményeként a felhasználó, vagy a díjfizető folyószámla-egyenlegén (-) túlfizetés mutatkozik, arról a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 3. melléklet 20.3. pontja 2023. szeptember 1-től az alábbiak szerint rendelkezik.
"20.3. * A távhőszolgáltató jogosult a felhasználó lejárt tartozásába beszámítani az elszámolás vagy a számlakifogás eredményeképpen jelentkező túlfizetés (e pont alkalmazásában a továbbiakban: túlfizetés) összegét. A túlfizetés összegét a távhőszolgáltató a felhasználó következő számláiban akkor számolhatja el, ha a felhasználó eltérően nem rendelkezik. A távhőszolgáltató szerződésszegés miatt felmerülő fizetési kötelezettségét a felhasználó lejárt tartozásába beszámíthatja, valamint a felhasználó következő számláiban elszámolhatja."

Az 1 000 Ft-ot meg nem haladó összeg nem visszaigényelhető, az a következő számlában beszámításra kerül.
Amennyiben a túlfizetés összegét készpénzben kívánja felvenni, azt ügyfélszolgálatunkkal egyeztetett időpontban tudja megtenni. 

Cégadatok

Gödöllői Távhő Kft.
Tulajdoni hányad: 100% Gödöllő Város Önkormányzata
Ügyvezető igazgató: Geiger Tibor
2100 Gödöllő, Palota-kert 4.
Telefon: +36 28 514 090


Ügyfélszolgálat

2100 Gödöllő, Palota-kert 4.
Email: info@gtavho.hu
Telefon: +36 28 514 096

Hétfő: 7:30 - 19:30
Kedd: 7:30 - 12:00
Szerda: 13:00 - 15:30
Csütörtök: 7:30 - 12:00
Péntek: ZÁRVA

Műszaki hibabejelentés
Palota-kert 6/C.
Telefon: +36 28 410 724
Kossuth Lajos utca 29.
Telefon: +36 28 420 765

Bejelentés
Telephelyek

Telephelyek:
I. Telephely
2100 Gödöllő, Palota-kert 6/C
Telefon: +36 28 410 724

II. Telephely
2100 Gödöllő, Kossuth Lajos utca 29.
Telefon: +36 28 420 765

Adatkezelési Tájékoztató
Impresszum

Landing Page Software